Visana Homeopatica

Den sunda livskraften

Vad behandlas?

Dessa symptom och många fler får goda resultat med hjälp av en homeopatisk behandling. I de flesta fall försvinner symptomen helt, och i vissa fall gör de homeopatiska läkemedlen en stor lindring för patienten. 

Hur snabbt och hur goda resultat man kan uppnå kan bero på hur länge patienten har haft symptomen, och i vilken kondition patienten är när hon kommer till homeopaten. 

Det första som sker är att patienten känner en ökad livsglädje och en ökad energi. De små hindren som var stora tidigare krymper och patienten klarar av sin vardag lättare. Immunförsvaret stärks också vilket i sin tur leder till att kroppen klarar av att ta hand om de symptom som finns. 

Här följer några exempel på vad som kan behandlas: 

Depression/Nedstämdhet

Huvudvärk/Migrän

Håravfall

Hösnuva

Bihåleinflammation

Halsbesvär

Hosta

Influensa

Post-Covid

Kroniska/akut förkylning

Mag-tarm besvär av alla slag

Födoämnes allergi

Hemorrojder

Urinvägsbesvär

Eksem/Psoriasis 

Akne

Vårtor

Ledbesvär

Reumatism

Menstruationsbesvär

PMS

Sömnstörningar

Barnlöshet

Följder av vaccin

Foto: Eva Björklund