Visana Homeopatica

Den sunda livskraften

Homeopatins verktyg

REPERTORIET
Ett repertorium är ett index över läkemedelssymptom och utgör homeopatins främsta verktyg. Utifrån prövningar ser vi att olika symptom framkallas av olika substanser.

Dr James Tyler Kent gjorde en förteckning över all denna information för att göra det enklare för dem som led av en viss krämpa att slå upp ett symptom och se vilka läkemedel som skulle kunna framkalla det symptomet och därmed hjälpa till att bota det.

Indexet visar också vilka av de läkemedel som kan bota ett visst symptom som blivit kliniskt verifierade.

Kents index är systematiskt uppställt enligt hans egen hierarki av symptom. Detta är ett index som används mest av dagens homeopater, även om det finns andra versioner som man också kan konsultera.

Optimized-DSC_1019

MATERIA MEDICA
Materia-Medica-böckerna innehåller information om läkemedel. Namnet betyder “medicinsk materia” eller “medicinskt material.” All information kommer från prövningar och är uppställd i enlighet med symptomens ordningsföljd; psykiska/emotionella, generellt fysiska och specifikt fysiska från huvudet och nedåt. Det finns många versioner av Materia Medica, vilka skrivits av homeopater som ger sin egen kliniska bekräftelse på läkemedlens terapeutiska verkan. När man upptäcker att det finns flera angivna läkemedel mot det besvär man önskar behandla, går man till Materia Medica för att få en fullständig bild av varje läkemedel. Därefter kan man välja ut det som bäst passar in på ens besvär, sett ur ett större perspektiv.

Materia Medica-böckerna har tillhandahållit omfattande information om läkemedel i hundratals år.

För att köpa Materia Medica på svenska klicka här