Giftig ingrediens

Vaselin

Andra namn – vaseline, Petrolatum. Vaselin är ett varunamn på raffinerat Petrolatum 
(råolja)
Vaselin framställdes första gången 1871 av R. A. Chesebrough i USA, det företag som fortfarande säljer klövervaselinet i gula burkar. Det är ett klassiskt avskräckande exempel på varumärkesdegeneration.
Vaselin kom snabbt till farmaceutisk användning och sågs av industrin som ett stort framsteg - med det kunde man göra salvbaser som behöll konsistensen och aldrig någonsin härsknade. Tillsammans med ullfett bildade det i början av 1900-talet basen i den fösta moderna emulsionskrämen, Nivea.

Konstgjort vaselin
Idag betraktas vaselin som en konstgjord produkt och det kan vara svårt att förstå 
namndiskussionerna för hundra år sedan. Då var vaselin den äkta, rena och naturliga varan, som måste skiljas från förfalskningarna paraffin och ceresin.

Framställning
Vaselin hör till de fasta, många gånger renade restprodukter som blir kvar vid destillering av råolja. När flyktiga delar som bensin gått bort, får man ett destillat som ska bli smörjolja. De fasta delarna (5-15 %, mest mikrokristalliniskt paraffin) tas bort vid över 300° och blir råvara för vaselin och paraffin. Man använder helst amerikansk råolja, som är ljusare än andra. Chesebroughs vaselin ansågs länge vara det bästa bland annat därför att det gjordes ur amerikansk olja som var så ljus att den inte krävde någon kemisk rening över huvud taget. Exempel på en mer kemisk rening är då mikrokristalliniskt paraffin ur cylinderoljor används som råvara. Det renas då med bensinbehandling, kylning, filtrering och centrifugering.

Löslighet
Olösligt i vatten. Tar inte heller upp vatten och kan inte tvättas av med vatten. 
Olösligt i glycerin och ricinolja. Mycket svårlösligt i 91 % sprit.

Innehåll
Fasta och flytande kolväten. Vaselin är egentligen inget fett, eftersom det inte innehåller några fettsyror, inte heller vatten eller vitaminer.

Hur det används i Hudvård
Vaselin har fördelar framför allt för produkten: Det är billigt, det härsknar inte och det fungerar som neutral och utfyllnad i krämer och salvor (5-10 %). Till huden tillför vaselin ingen näring eftersom det inte innehåller någon. I medicinska salvor fungerar det dåligt även som neutralt medium, eftersom det avger de verksamma ämnena långsamt och ofullständigt; en del fettlösliga vitaminer undantagna. 
Vaselin tas inte upp av huden utan lägger sig utanpå och täpper till. Detta utnyttjas i sårsalvor, där vaselin sluter till och stänger inne eventuell hudsekretion och skyddar mot fukt och luft utifrån. Det används också som rengörande medel i rengöringskräm och för att torka bort sårskorpor.

Till vilken Hudtyp
Har man torr och/eller känslig hy bör man undvika vaselin i rengöringskrämer etc., eftersom den följande nödvändigt grundliga borttagningen sedan kräver starka medel. 
Vilken matolja som helst är bättre!

Hårvård
Billig och hållbar råvara i 1900-talets håroljor och hårpomador. Enkelt vaselin var också den vanligaste vardagspomadan, men enligt senast gjorda rön att beteckna som fullkomligt fördärvligt, enligt en svensk apotekare i mitten av 1920-talet, ty till skillnad mot t. ex. lanolin upptas inte vaselin av huden och inverkar på hårrötterna. 
Tvärtom lägger det sig som ett lager över huvudsvålen och hindrar såväl luftens tillträde som utdunstningen från hårbotten.

Hudreaktion
Anses inte av någon vara bra för hyn och betraktas av många som rent onyttigt och skadligt därför att det täpper till huden - se resonemanget ovan. 
Kan reta ömtålig hud. Otillräckligt renat vaselin med hög halt petroleum kan ge vaselinoderm; små knutor med grov och vårtig yta. De försvinner när man slutar använda vaselinet.

 

Tillbaka till Skrämmande ingredienser


Senast uppdaterad 10 november 2003 Copyright © 2003 Visana Homeopatica