Giftig ingrediens

Paraffin/Petrolatum

Förväxlingsrisk
Petrolatum = vaselin; paraffin har kallats konstgjort petrolatum och petrolatum kan idag användas som båda.
Petroleum - råolja eller fotogen
Petrolatum - ursprungligen vaselin, sedan också om "konstgjort vaselin", d.v.s. paraffin; idag kan det användas som båda.

Framställning av Paraffin
Paraffin kan fås ur brunkolstjära och ozokerit ("råparaffin") men vanligen menar man det som fås ur vanlig råolja genom destillering och fraktionering, innehållande mer olja ju högre temperaturen är. När flyktiga delar som bensin gått bort får man vid över 300° ett destillat som man gör smörjolja av. Resterna i detta blir paraffin och vaselin.

Olika användnings områden
Asfalt - Den tjocka fraktionen av råolja, asfalt, exporterades tidigt från trakterna kring Döda Havet till framför allt Egypten.Lysolja - Framför allt har mineralolja använts som lysolja, i Japan redan på 600-talet i det kejserliga palatset. För detta bruk började man destillera råolja i Ryssland på 1820-talet och framställa den i industriell skala 1873.
Paraffin - Paraffinet upptäcktes i råolja 1820. Ozokerit som kan betecknas som ett förstadium (och ur vilket man gör det i kosmetika vanliga mikrokristalliniska vaxet) har varit känt sedan urtid. Sedan vaselin började tillverkas 1871 har begreppen paraffin, vaselin, ozokerit och mineraloljor varit i en enda röra.
Vitolja - Mineraloljor (nafta, bergolja, petroleumolja, vit olja, babyolja) är alltså inte flytande paraffin utan äldre än så. De har funnits från mörka, stinkande petteroljor till renade utan lukt och färg. De används ibland fortfarande invärtes som laxermedel och kallas då medicinsk vitolja. Redan Haartman nämner vitolja i sin läkarbok för allmogen 1765. Idag lär det vara medicinsk vitolja i geléljus - tillverkare och importörer beskriver dem då utan att rodna som sånt som finns i babyolja. Med samma logik skulle man kunna säga att "babyolja" är sånt som driver bilar.

Löslighet
Alla varianter av paraffin är olösliga i glycerin och vatten (kan inte tvättas av med vatten och tar inte heller upp vatten). De är olösliga eller svårlösliga i kall 91 % sprit och starkare. Ingen av dem är blandbar (förrän vid 300°) med ricinolja.

Innehåll
Paraffiner är blandningar av fasta och flytande kolväten (paraffiner) från råolja. Inga fettsyror eller vitaminer. 
1) Paraffinvaxer kan innehålla cancerogena polyaromatiska kolväten. Parovax, parawax, är en blandning av fast paraffin och bivax. 
3) Flytande varianter kan ha tillsats av stabiliseringsmedel.

Hudvård
1) Fast 
används med 5-10 % och ända upp till 50 % som rengörande, skyddande och täckande medel 
och som konserverande tillsats i kräm och salva, men framför allt i kosmetiska produkter som billigt och hållbart förtjockningsmedel (typiskt i enkla cerat). Tas inte upp av huden utan lägger sig skyddande och täckande ovanpå; i motsats till äkta vaxer täpper det till porerna. Smältes på vattenbad vid låg temperatur. Mikrokristalliniskt vax används på samma sätt då man vill ha fasta oljeblandningar.
2) Mjukt
Mjukt paraffin används på samma sätt som vaselin som billig och hållbar salvbas i det mesta, för att skydda och sluta till sårytor. Tas inte upp av huden.
3) Flytande paraffin på huden
Inte heller oljorna tas upp av huden utan lägger sig på dess yta och täpper till den. 
De är alltså användbara då man för en behöver en skyddande barriär, ett slags Glad Pack på huden för att hindra ämnen från att avgå eller tränga in. Vid långvarigt bruk hindrar tilltäppningen upptagningen av ämnen genom huden. Som bärare av aktiva ämnen som ska tillföras genom huden fungerar mineraloljorna dåligt eftersom de avger de ämnena långsamt och ofullständigt. Några egna näringsämnen, t. ex. fettsyror eller vitaminer, tillför de inte eftersom de inte innehåller några.
På kort sikt fungerar mineraloljor uppmjukande genom att rent mekaniskt ge en fet yta men de kan inte som vegetabiliska och animaliska oljor understödja huden i dess funktioner att själv bilda och behålla fett och fukt. Hud som ska hållas mjuk med mineralolja måste ständigt tillföras ny. 
Framför allt används mineralolja som billig och hållbar utfyllnad i alla slags krämer, salvor, lotions, oljeblandningar m.m. 
Ett annat användningsområde för mineraloljor är som rengörande medel i "babyolja",  rengöringskrämer och liknande.

Hudreaktion
1) Fast paraffin är ogiftigt men kan reta ömtålig hud och ge akne. 
2) Det som används mest utvärtes är det mjuka paraffinet som ingår i många hudpreparat. 
Reaktioner antas komma från orenheter varför man uppmanas att använda endast mycket rent paraffin i hudvårdsprodukter, alltså de vita varianterna.
3) Mineraloljor kan reta ömtålig hud. Kan ge kosmetikaakne (millier), pyttesmå "vita pormaskar".

 

Tillbaka till Skrämmande ingredienser

 


Senast uppdaterad 10 november 2003. Copyright © 2003 Visana Homeopatica